.

Jiří Rez     (CV.)

e-mail: jura@eltekto.cz

odborné zájmy: strukturní vývoj variského akrečního klínu, napjatostní analýza založená na mechanickém dvojčatění kalcitu, vývoj softwaru zaměřeného na strukturní geologii

Seznam publikací:

Rez, J. & Melichar, R. 2002. Tektonika výskytu devonu u Adamova. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001, 57-61.

Rez, J. & Melichar, R. 2004. 3D stavba lomů Mokrá (předběžné výsledky). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2003, 59-62.

Rez, J., Melichar, R., Pölt, P. & Mitsche, S. 2005. Napjatostní analýza dvojčatných lamel v kalcitu s využitím OIM (EBSD). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004, 111-115.

Nehyba, S. & Rez, J. 2007. Zastoupení organického materiálu v rámci moderních fluviálních sedimentů na Zlínsku. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006, 25-27.

Rez, J. 2010. Strukturně-geologický vývoj jižní části Moravského krasu. MS, Dizertační práce, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno.

Rez, J. & Melichar, R. 2010. Peek Inside the Black Box of Calcite Twinning Paleostress Analysis. Trabajos De Geologia 30, 163-168.

Rez, J., Melichar, R. & Kalvoda, J. 2011. Polyphase deformation of the Variscan accretionary wedge: an example from the southern part of the Moravian Karst (Bohemian Massif, Czech Republic). In: Kinematic Evolution and Structural Styles of Fold-and-Thrust Belts (edited by Poblet, J. & Lisle, R. J.). Geological Society Special publications 349. Geological Society, London, 223–235. info

Baldík, V., Rez, J., Otava, J. & Gilíková, H. 2012. Revize geologické dokumentace štol ve Křtinském údolí, Moravský kras. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 19, 96-103.

Rez, J. 2013. Napjatostní analýza založená na dvojčatění kalcitu. MS, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno.