.

StaTect je jednoduchý program na vynášení a statistické zpracování kompasových měření. Umí vynést bodové, obloukové a synoptické diagramy, konstruovat růžicové a konturové diagramy, rotovat a generovat data, a to s využitím všech jader vašeho procesoru. Diagramy jsou vynášeny v Lambertově projekci na spodní polokouli jako bitmapa a metafile.

Program může být používán a volně šířen pouze pro nekomerční účely!

Pokud hledáte software tohoto ražení pro komerční využití, zkuste např. SpheriStat nebo některý z programů zde.

StaTect byl vytvořen v Object-Pascalu za použití některých knihoven doc. Melichara z Masarykovy univerzity v Brně (www.ugv.cz) a grafické knihovny GR32 (www.graphics32.org).

Pokud se vám program líbí, šiřte jej! Případně můžete program a tyto stránky citovat ve svých textech...

Download:


StaTect.exe

StaTect.ico

Manuál.pdf