.

TwinCalc je program zaměřený na napjatostní analýzu založenou na mechanickém dvojčatění kalcitu (teoretické základy zde).

TwinCalc umí zpracovávat data naměřená na Fjodorovově stolku. Modul na zpracování dat z EBSD se plánuje v další verzi.

TwinCalc umí data analyzovat všemi v literatuře dostupnými metodami i původními metodami (viz. např. zde). Výsledky jsou prezentovány jak tabelárně (umožňuje-li to daná metoda), tak hlavně graficky jako *.bmp a *.emf.

 

Program může být používán a volně šířen pouze pro nekomerční účely!

Download:

TwinCalc.exe

Form.xls

Manuál.pdf